#CzarnekOUT

Apelujemy o dymisję Przemysława Czarnka z funkcji Ministra Edukacji i Nauki!

Pobierz, wydrukuj, podpisz oraz zbierz podpisy od rodziny i znajomych!

Wypełnioną kartę z podpisami prześlij na adres:
BIURO ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA 2050

Marszałkowska 83/52
00-683 Warszawa

lub przynieś do jednego z naszych biur regionalnych!


Polska oświata od wielu lat nie ma szczęścia do ministrów edukacji. Nie inaczej jest z Przemysławem Czarnkiem, który za swoją pracę zbiera wyjątkowo niskie noty: Blisko 70% Polek i Polaków źle ocenia jego pracę i domaga się dymisji. Wyjątkowy sprzeciw budzą decyzje ministra przyznające środki z jego funduszu wyłącznie organizacjom zbliżonym do partii rządzącej. Dlatego Koło Parlamentarne Polska 2050 razem z innymi partiami demokratycznej opozycji przygotowało wniosek o wotum nieufności wobec ministra. Ty również możesz się pod nim podpisać!

„Jako szef resortu edukacji swoimi działaniami i słowami ma wpływ nie tylko na wiedzę i umiejętności uczniów i studentów, ale także kształtuje ich postawy, charaktery oraz stosunek do państwa. Każdy, kto nie mieści się w ideologicznych ramach ministra Czarnka spotyka się z dehumanizacją i atakami. I nie ma znaczenia, czy są to polityczni oponenci, nauczyciele i nauczycielki walczące o godność zawodu, czy dzieci i młodzież ośmielające się otwarcie pokazywać swoją różnorodność i chęć czynnego udziału w życiu społecznym i politycznym.” – piszą posłowie w uzasadnieniu.

Jeżeli zgadzasz się z tą opinią podpisz obywatelski apel o odwołanie Przemysława Czarnka z funkcji ministra edukacji