Kampania społeczna „STOP przemocy w rodzinie”

Celem kampanii jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie na zjawisko przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych, a także dotarcie do osób będących ofiarami i  świadkami przemocy w rodzinie. Podczas realizacji kampanii wolontariusze Stowarzyszenia Polska 2050 stworzyli materiały informacyjne (ulotki, plakaty), które były rozdawane mieszkańcom miasta, oraz wywieszane na słupach ogłoszeniowych Sandomierza (woj. świętokrzyskie). Dodatkowo rozprowadzono 1000 szt.ulotek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach. Wierzymy, że poprzez ten projekt pomogliśmy odmienić życie niejednej osobie.