Malujemy Nadzieję

Zorganizujemy plenerowe spotkanie wolontariuszy Stowarzyszenia Polska 2050, oraz wszystkich zainteresowanych, na terenie Rodzinnego Domu Opieki „Leoniszki” zlokalizowanego w Samborowie koło Ostródy na Mazurach. Celem spotkania będzie wspólne pomalowanie ogrodzenia Domu Opieki wg. przygotowanego projektu. Będzie to „mural” promujący nadzieję! Następnie odbędzie się spotkanie integracyjne wolontariuszy z Seniorami, podopiecznymi Domu Opieki, oraz debata z udziałem ekspertów Ruchu nt. nadziei i potrzeby budzenia aktywności obywatelskiej w społeczności lokalnej dla stymulowania pozytywnych przemian politycznych na każdym poziomie życia społecznego i obywatelskiego