Świadomy obywatel

Projekt polegał na zorganizowaniu specjalnego spotkania z mieszkańcami Włocławka pt. “Świadomy obywatel”. Ustawiliśmy stanowiska w centrum miasta (na Placu Wolności) w których były udzielane informacje na następujące tematy:
1. Prawa obywatela – wskazanie konkretnych artykułów konstytucji i ich objaśnienie. 

2. Rozmowa o polityce – czym jest polityka, jak wpływa na nasze życie codziennie, jak jest ważna. 

3. Postawa obywatelska – udział w wyborach, referendach, uświadomienie sprawczości i konsekwencji biernego i czynnego prawa wyborczego. 

4. Przedstawienie programu i celów Ruchu Polska 2050. 

5. Działalność Stowarzyszenia Polska 2050.  

Wokół stanowisk odbywały się animacje dla dzieci, oraz rozdawane były ulotki i gadżety związane z naszą działalnością.