Upamiętnienie getta w Rzeszowie

Przed II Wojną Światową Rzeszów był zamieszkiwany w ok. 40% przez ludność żydowską. Podczas  likwidacji rzeszowskiego getta, w 1942 r., wywieziono i zamordowano ponad 15 tys. Żydów. Co roku odbywa się w Rzeszowie „Marsz Żywych” upamiętniający pierwszą wywózkę. 

Celem Minigrantu jest wykonanie tablicy upamiętniającej Żydów, którzy zginęli w rzeszowskim getcie, oraz przypomnienie mieszkańcom i turystom trudnej historii miasta.

Tablica pamiątkowa, w formie przedwojennego planu miasta z granicami getta, zostanie umieszczona na Placu Ofiar Getta.