Kontrowersyjna sprzedaż Lotosu oraz indolencja rządu w przeciwdziałaniu pandemii – konferencja w Grańsku

27 stycznia 2022
16:48
Woj. pomorskie

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Ruch Polska 2050 27 stycznia w Gdańsku przed siedzibą spółki LOTOS, przewodniczący partii Polska 2050 Szymona Hołowni Michał Kobosko przedstawił stanowisko partii w sprawie sprzedaży części spółki. Podkreślił, że tak poważna z punktu widzenia państwa transakcja powinna być przeprowadzana w sposób w pełni przejrzysty, a pytań jest więcej niż odpowiedzi.

– Pojawiają się pytania ekspertów dlaczego aktywa Grupy Lotos zostały sprzedane tak tanio – mówił podczas konferencji Michał Kobosko. – Eksperci ekonomiczni działający w Ruchu Polska 2050 na podstawie innych podobnych transakcji, stawiają tezę, ze wycena jest zdecydowanie zbyt niska – nawet 4 do 5 razy niższa niż innych podobnych zakładów w takich transakcjach przeprowadzonych na świecie. Kolejne pytanie – czy została przeprowadzona analiza transakcji pod kątem identyfikacji rzeczywistego ostatecznego beneficjenta. Jej stroną jest Saudi Aramco, jeden z największych koncernów petrochemicznych, ale nie wiemy czy ten koncern musi pozostać właścicielem LOTOSu, bo nic nie wiadomo na temat wprowadzenia zabezpieczeń w umowie przed kolejnymi niekontrolowanymi sprzedażami. Wszyscy obawiamy się, że tak znaczące aktywa gospodarcze mogą trafić ostatecznie do właścicieli,  których się obawiamy, którzy wykorzystają surowce energetyczne jako pretekst do nacisku i szantażu. Jest oczywiste, że mówimy tu przede wszystkim o firmach rosyjskich lub firmach powiązanych z kapitałem rosyjskim.

Michał Kobosko podkreślił, że trudno traktować poważnie argument o dywersyfikacji dostaw, bo dla zakupu ropy nie trzeba sprzedawać rafinerii. Tymczasem dochodzi do przejścia z oligopolu do monopolu, a więc łatwiej będzie nowemu Orlenowi podnosić ceny paliw, oczywiście kosztem obywateli. 

Skoro nie zostały przedstawione żadne opracowania ekonomiczne, to być może ta transakcja ma rzeczywiście drugie dno, ponieważ jest ewidentnie przejawem patologicznego związku między polityką a gospodarką. Uzasadnione są wątpliwości czy ten wielki projekt został przeanalizowany pod kontem profitowości dla polskiej gospodarki czy też wyłącznym beneficjentem będzie znowu prezes Obajtek.

Zdaniem Michała Kobosko to kolejny jaskrawy przykład wszystkich nadużyć, jakie zostały opisane w dokumencie strategicznym opracowanym przez Polska 2050 – Spółki Skarbu Państwa do remontu – przekroczenie uprawnień, niedotrzymanie procedury i narażenie Skarbu Państwa na stratę poprzez niewłaściwe rozporządzenie majątkiem państwowym. Bez wątpienia to przykład cichej prywatyzacji, którą powinna zająć się komisja parlamentarna.

Kolejnym tematem poruszonym podczas konferencji było brak działań rządu w zakresie przeciwdziałania pandemii. Miłosława Zagłoba, radca prawna, członkini Kolegium Ekspertów Instytutu Strategie Polska 2050 podkreśliła, że Sejm stracił okazję na przeprocedowanie zapowiedzianego projektu ustawy zastępującej tzw. ustawę Hoca. 

– Nie można traktować poważnie informacji z dzisiejszego poranka, że projekt „wpłynął” do Sejmu, jeśli nikt do tej pory go nie widział – mówiła Miłosława Zagłoba. – Zapowiedzi polityczne dotyczące jego treści są co najmniej niepokojące – nie wiadomo jakie dokładnie mechanizmy przymusu ma obejmować. Projekt testowania w aptekach jest porażką – nie z winy farmaceutów, którzy aktywnie włączyli się zarówno w promocję, jak i wykonywanie szczepień. Zespół Ekspertów Instytutu Strategie2050 złożony z medyków, prawników i ekonomistów czeka „pod bronią”, żeby wziąć udział w pracach legislacyjnych, bo przepisy są konieczne, a dotyczyć będą przede wszystkim obywateli. Niestety już widać, że to będą kolejna przepisy powstające z naruszeniem standardów poprawnej legislacji i transparentności i w rażący sposób z pominięciem niezbędnych konsultacji społecznych. Ponad 1 mln osób jest objętych dziś kwarantanną – ani rząd, ani większość sejmowa, po raz kolejny „nie zdążyli” na posiedzenie Sejmu z projektem przepisów.

Wioleta Tomczak wykładowczyni i specjalistka w dziedzinie zdrowia publicznego, liderka stowarzyszenia Polska 2050 w Gdyni podkreśliła szczególne zaniepokojenie Polski 2050 postępującą już od wielu miesięcy dezorganizacją systemu ochrony zdrowia w Polsce w związku z wybuchem pandemii Covid-19. 

Przedwczoraj posłowie Polski 2050 Hanna Gill Piątek i profesor Wojciech Maksymowicz przedstawili premierowi Morawieckiemu 8 rekomendacji do pilnego wdrożenia w obliczu od dawna spodziewanego pogorszenia sytuacji epidemicznej w Polsce.

Szczególnie ważne jest:

  • ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI LEKU NA COVID-19 NA RECEPTĘ OD LEKARZA RODZINNEGO – Ministerstwo Zdrowia już teraz powinno sprowadzić do Polski MOLNUPIRAVIR w większej ilości. Na razie nie ma bliższych danych, jak lek będzie sprzedawany i z jaką refundacją. Tymczasem od wpisania się osoby chorej do programu DOM (pulsoksymetry w ramach domowej opieki medycznej) może zostać uzależniona wielkość refundacji.
  • WYCOFANIE OBOWIĄZKU WIZYT LEKARZY POZ W DOMACH OSÓB 60 PLUS zgłaszających zachorowanie w ciągu 48 godzin od zgłoszenia. Ten pomysł odbierze możliwości udzielania świadczeń medycznych osobom chorym przewlekle, ale bez COVID-19, wpływając na wzrost zgonów nadmiarowych. Skończy się także wzrostem liczby zakażeń wśród medyków i w efekcie ograniczeniem dostępu pacjentów do POZ.
  • POZOSTAWIENIE TELEPORAD I ZACHOWANIE OSOBNYCH GODZIN PRZYJĘĆ DLA PRZEWLEKLE CHORYCH (BEZ COVID-19) I OSOBNE DLA CHORYCH W STANIE INFEKCYJNYM z zachowaniem zasady, że chory powinien zostać zbadany, jeśli tego wymaga. Wizyta lekarska w miejscu zamieszkania chorego powinna być możliwa w każdym medycznie uzasadnionym przypadku, ale to powinien ocenić lekarz POZ, nie Ministerstwo.
  • NIEZBĘDNA JEST DALSZA PROMOCJA SZCZEPIEŃ, ponieważ badania opinii publicznej pokazują jak bardzo skutecznie środowiska antyszczepionkowe szerzą nieprawdziwe informacje o szczepieniach. 
  • KONIECZNE JEST ŚCIGANIE OSÓB WYSTAWIAJĄCYCH ORAZ POSŁUGUJĄCYCH SIĘ FAŁSZYWYMI CERTYFIKATAMI SZCZEPIEŃ ORAZ OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE, KTÓRE SZERZĄ NIEPRAWDZIWE TREŚCI DOTYCZĄCE PANDEMII.
POLSKA
2050
STRATEGIE
2050