O nas

Jesteśmy grupą obywateli zmęczonych czekaniem, aż ktoś naprawi nasz kraj. Chcemy Polski zielonej, solidarnej, demokratycznej. Polski blisko ludzi, empatycznej, tworzonej każdego dnia przez współpracujące ze sobą środowiska i lokalne społeczności. Zainspirowani obywatelską kampanią prezydencką Szymona Hołowni, w sierpniu 2020 roku założyliśmy Stowarzyszenie, aby zmieniać Polskę już teraz, centymetr po centymetrze.

We współpracy z Instytutem Strategie 2050 oraz Partią Polityczną Polska 2050 Szymona Hołowni, a także innymi organizacjami i środowiskami, które podzielają nasze wartości, budujemy społeczeństwo obywatelskie poprzez angażowanie do działania i tworzenie przestrzeni do dialogu i swobodnej wymiany myśli.

  • Inicjujemy działania prospołeczne oraz proekologiczne o zasięgu lokalnym, regionalnym lub ogólnokrajowym, 
  • Angażujemy się w inicjatywy przeciwstawiające się wykluczeniu grup społecznych i wszelkiej dyskryminacji, w tym w działania w kierunku wyrównywania szans, 
  • Promujemy aktywności ukierunkowane na chronienie i umacnianie demokracji, w tym czynne wspieramy prowadzenie procesów wyborczych.

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy różni, ale łączą nas wspólne cele oraz myślenie w perspektywie przyszłych pokoleń. Polska 2050 to: 

  • jedyne stowarzyszenie, które ma bezpośredni wpływ na rozwiązania systemowe, 
  • jedyne stowarzyszenie o charakterze społeczno-politycznym działającym w kraju i poza jego granicami,
  • jedyne stowarzyszenie, które stoi na straży, aby politycy pozostawali blisko ludzi i ich spraw.

CO ZROBILIŚMY DO TEJ PORY?

Każdego miesiąca organizujemy dziesiątki akcji w całej Polsce, ale również realizujemy projekty długoterminowe.

Założyliśmy m.in. Kluby Seniora Polska 2050, grupę Ekoambasadorów, Ogólnopolską Grupę ds. Kobiet i Grupę ds. bezdomności. Młodych ludzi skupia Pokolenie 2050, gdzie osoby do 26 r.ż. rozwijają umiejętności społeczne i inicjują działania ważne dla młodego pokolenia. W Stowarzyszeniu działa również Klub Honorowych Dawców Krwi oraz projekt “Razem dla Rodzin Zastępczych”, czyli zdalne korepetycje dla dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej, udzielane przez wolontariuszy.

NASZE NAJNOWSZE PROJEKTY:

  • “Akcja akacja i nie ma lipy”: chcemy ratować polskie pszczoły i rośliny miododajne poprzez rozdawanie sadzonek lipy połączone z akcją edukacyjną, aby wytłumaczyć, jak istotne są pszczoły dla całego ekosystemu.
  • #LasyNieDlaKasy: prowadzimy intensywne kampanie przeciwko wycinkom terenów zielonych o znacznej wartości przyrodniczej, kulturowej lub uzdrowiskowej. Wspieramy mieszkańców w protestach, piszemy petycje i organizujemy interwencje. 
  • Dołączyliśmy kolejne miejsca wydawek posiłków w różnych miejscach w Polsce, m.in. “Zupa na Skwerze” w Kielcach czy “Zupa pod Blankami” w Bydgoszczy, gdzie cyklicznie wychodzimy na ulicę, by wspierać osoby w kryzysie bezdomności i ubóstwa. 
  • Prowadzimy kampanię społeczną #StopCatcalling, która uświadamia i uwrażliwia Polki i Polaków na problem molestowania w przestrzeni publicznej oraz kampanię #MenstruacjaToNieTabu, w ramach której edukujemy, wspieramy i łamiemy tabu wokół naturalnego cyklu kobiecego organizmu. 

Zakończyliśmy właśnie ogólnopolską inicjatywę “Świec okopowych dla Ukrainy” – korzystając z wosku bądź parafiny, kartonów i pustych puszek przygotowaliśmy ponad 10 tysięcy świec, które zapewnią światło i ciepło zarówno żołnierzom, jak i cywilom walczącej Ukrainy na terenach z ograniczoną dostępem do energii elektrycznej.

O tym wszystkim przeczytacie w zakładce PROJEKTY oraz w NASZYCH AKTUALNOŚCIACH

Na Walnym Zebraniu, które odbyło się 6 listopada 2021 roku, oprócz Zarządu Ogólnopolskiego, zostały również wybrane ciała statutowe: Komisja Rewizyjna, Rada Ogólnopolska oraz Krajowy Sąd Koleżeński, w składzie:

Komisja Rewizyjna: 
Emil Rojek (woj. pomorskie) – przewodniczący, Sebastian Żak (woj. podkarpackie), Izabela Ziętka (woj. lubuskie), Przemysław Łonyszyn (woj. zachodniopomorskie).

Krajowy Sąd Koleżeński: 
Agnieszka Witkowska (woj. zachodniopomorskie), Ireneusz Gwóźdź (woj. świętokrzyskie), Adam Koper (woj. lubuskie), Arkadiusz Jąkalski (woj. kujawsko-pomorskie).

Dokumenty

Galerie zdjęć

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050