Agnieszka Rogozińska

Kandydatka do Rady Dzielnicy Ursynów

Agnieszka Rogozińska

Nazywam się Agnieszka Rogozińska.
Jestem nauczycielem akademickim, doktorem w dyscyplinie nauki o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie. Dzielę się wiedzą z młodymi ludźmi, kształtując przyszłe pokolenia. To moja misja i pasja. Zdobywałam doświadczenie praktyczne w ważnych projektach edukacyjnych w charakterze eksperta Ministerstwa Edukacji Narodowej (Departament Współpracy Międzynarodowej).
Jestem mediatorem wpisanym na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, członkiem Polskiego Centrum Mediacji. Warszawianka z wyboru, sercem Ursynowianka. Mama dwóch synów.


Moje obszary działania to: edukacja, oświata, szkolnictwo wyższe, pozasądowe formy rozstrzygania sporów, bezpieczeństwo publiczne. Jestem eks
pertką w dziedzinie zagrożenia dla bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa.

Kandyduję w okręgu nr 1 (Zielony Ursynów: Pyry, Grabów, Dąbrówka, Jeziorki, Wyczółki, Ursynów Zachodni, Tor Wyścigów Konnych na Służewcu, Powsin), Miejsce nr 5 z listy KWW „Otwarty Ursynów Polska 2050”
POLSKA
2050
STRATEGIE
2050