Aleksandra Rokicka

Zarząd regionu województwa pomorskiego

Aleksandra Rokicka

Obecnie jestem pełnoetatową mamą i terapeutką niepełnosprawnego synka, który również bierze aktywny udział w wolontariacie w Stowarzyszeniu Polska 2050. Ponad to jestem opiekunką osoby chorej na Alzheimera.
Z wykształcenia magister inżynier Towaroznawstwa o specjalności Organizacja Przedsięwzięć Handlowych oraz Organizacja Usług Turystyczno-Hotelarskich. Absolwentka Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
Posiadam duże doświadczenie zawodowe zarówno w Polsce jak i w Irlandii Północnej.
Już od szkolnych lat zaangażowana w pomaganie innym. Związana ze Stowarzyszeniem Polska 2050 od listopada 2020 roku. Działam aktywnie w zespole ds. społeczno-pomocowych oraz w zespole ekologicznym. Skupiam się w szczególności na pomocy osobom w kryzysie bezdomności, starszym i osobom z niepełnosprawnościami oraz uchodźcom z Ukrainy.

„Dlaczego tu działam? Bo chcę Polski, w której każdy, niezależnie od zamożności, stanu zdrowia, płci, religii czy miejsca zamieszkania, ma równe szanse na dobre życie. Pragnę by dzieci już od najmłodszych lat dbały o lokalne społeczeństwo i środowisko, by dawały przykład innym. Z Ruchem Polska 2050 jest to możliwe.”

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050