Alicja Krzyworączka

Kandydatka do Rady Dzielnicy Bemowo

Alicja Krzyworączka

Mieszkam na Bemowie od ponad 15 lat. Studiowałam historię na Uniwersytecie Warszawskim.

To zainteresowanie realizowałam m.in. jako wolontariuszka w Muzeum Powstania Warszawskiego. Na co dzień pracuję w księgarni. Wielokrotnie udzielałam się społecznie w różnych inicjatywach, m.in. pomagałam w kweście na groby powstańcze, pomagałam przy piknikach rodzinnych, na których przybliżano tematykę powstania.

Od 2020 roku dołączyłam do Stowarzyszenia Polska 2050 w kole bemowskim, gdzie pomagałam m.in. przy zbiórce wosku na świece okopowe dla Ukrainy, brałam udział w akcji „Gramy w kolory” dla organizacji walczącej z depresją.

Co chcę zrobić na Bemowie:
• rozbudować sieć Książkomatów, które ten sposób mają ułatwić dostęp do Bibliotek na osiedlach tam, gdzie nie ma czytelni,
• chciałabym również, aby po otwarciu metra nie zmniejszano innej komunikacji miejskiej, ale ją rozwijano, by wszyscy
• przebudować przystanki komunikacji miejskiej taki, aby były mniej betonowe a bardziej zielone

Startuję z Komitetu „WB WYBIERAMY BEMOWO SYLWESTRZAK OBORSKI + POLSKA 2050” M.St. Warszawa, okręg wyborczy Bemowo, 5 MIEJSCE NA LIŚCIE 6

Zapraszam do kontaktu.

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050