Andrzej Szeniawski

Kandydat do Rady Dzielnicy Bemowo

Andrzej Szeniawski

Nr 2 na liście, w okręgu nr III
KANDYDAT DO RADY DZIELNICY BEMOWO

Nazywam się Andrzej Szeniawski.
Bemowo to dużo więcej niż, jak niektórzy mówią, „sypialnia Warszawy”. Abyśmy mogli realizować się tu społecznie i zawodowo, dzielnica musi być przyjazna dla obywateli. Tworzyć klimat do realizacji planów i marzeń, ale też codziennego życia w komforcie i bezpieczeństwie. Bemowo to nasz DOM.

Pełniąc zawodową służbę wojskową, nie angażowałem się w politykę. Nowej perspektywy do rzeczywistości nabrałem już na emeryturze. W 2020 roku swoją aktywność społeczną zwróciłem w kierunku budowanego przez Szymona Hołownię ruchu obywatelskiego.
Tu zrozumiałem, że działalność publiczna nie musi być oparta na stwierdzeniu „bo tak zawsze było”.
Polska 2050 autentycznie słucha swoich członków i w centrum stawia nasze sąsiedztwo.

Działając w Polsce 2050 przekonałem się, że inicjatywy i aktywności ludzi w swoich najbliższych środowiskach, osiedlu, dzielnicy mają realny wpływ na zmiany, a przedstawiciel w Radzie Dzielnicy Bemowo powinien być rzecznikiem w rozwiązywaniu ważnych spraw mieszkańców osiedla i dzielnicy. To jest powód, dla którego kandyduję. 

Co jest dla mnie ważne w rozwoju Bemowa?

  • dobrze rozbudowana komunikacja miejska to podstawa, by mieszkańcy szybko dotarli w miejsca nauki, pracy, wypoczynku czy lekarza.
  • szkoła, szpital, basen, tereny zielone, obiekty rekreacyjno – sportowe, trakty komunikacji pieszej i rowerowej nie powinny być zdobyczą wywalczoną w starciu z machiną administracyjną, lecz należnym darem dla mieszkańców mojej dzielnicy.

Tak widzę zadania dla radnego Rady Dzielnicy Bemowo: wysłuchać postulaty mieszkańców, zanieść je do dzielnicy, dopilnować ich realizacji. 

Kandyduję z list komitetu KWW Sylwestrzak Oborski WB-Polska 2050 

 

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050