Beata Szczyrbowska-Lis

Kandydatka na Radną Powiatu Krapkowickiego

Beata Szczyrbowska-Lis

Nazywam się Beata Szczyrbowska-Lis. Mam 47-lat i kandyduję na radną powiatu Krapkowickiego, mieszka w Gogolinie. Jestem zamężna i mam dwoje dzieci. Mam wyższe wykształcenie techniczne – jestem magistrem inżynierem technologii chemicznej, studiowałam na Politechnice Wrocławskiej, a także ukończyłam studia podyplomowe z zakresu kadr i płac na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Choć mam wykształcenie techniczne, większość swojej kariery zawodowej poświęciłam pracy w administracji, gdzie pełniłam funkcję takie jak szefowa biura zarządu czy pełnomocniczka zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Od 2020 roku jestem związana ze Stowarzyszeniem Polska 2050, gdzie aktywnie działam jako członek zarządu regionu opolskiego. Pełnię również rolę Rekrutera i liderki ds. social mediów, interesuję się grafiką komputerową. Obecnie jestem dyrektorem biura Posła Adam Gomoły.

Kandydując na radną, zamierzam skupić się na poprawie różnych aspektów życia mieszkańców powiatu, takich jak edukacja, infrastruktura, zdrowie, ekonomia, ochrona środowiska, kultura, sport, bezpieczeństwo, polityka społeczna i przejrzystość działań władz. Moje doświadczenie i zaangażowanie mogą przyczynić się do silnej reprezentacji w Radzie Powiatu i wprowadzania zmian ważnych dla społeczności.

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050