Beata Szczyrbowska-Lis

Zarząd regionu województwa opolskiego

Beata Szczyrbowska-Lis

Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem Technologii Chemicznej, jednak większość mojego zawodowego życia spędziłam w administracji biurowej m.in. jako szefowa biura Zarządu, a wcześniej również jako pełnomocniczka zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Od 20 lutego 2020 roku najpierw jako sekretarz Biura Ekipy Szymona, a teraz Biura Ruchu Polska 2050 w woj. opolskim czuwam nad wszelkimi sprawami naszego regionu. Będąc na tzw. pierwszej linii kontaktu z osobami z naszego regionu mam  szczególny przywilej znać wszystkich Członkiń i Członków Stowarzyszenia. A jeszcze większa przyjemność to móc z nimi współpracować, czyniąc konkretne i bezinteresowne dobro.

Wśród innych pełnionych przeze mnie funkcji w ruchu Polska 2050 wymieniam:

  • Lider Rekruter,
  • Lider „social media” (prowadzenie lokalnego fanpage’a Polski 2050) 
POLSKA
2050
STRATEGIE
2050