Dorota Knyś

Kandydatka do Rady Powiatu w Opolu Lubelskim

Dorota Knyś

Jestem mieszkanką naszego powiatu od ponad pięćdziesięciu lat.
Życie zawodowe zaczynałam w Zakładowym Domu Kultury w Poniatowej jako instruktor teatralny, a następnie opiekun grup środowiskowych Towarzystwa Zapobiegania Patologiom Społecznym Kuźnia.
W latach 1997-2019 pracowałam w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim, w tym 12 lat na stanowisku kierowniczym. Obecnie jestem Managerem ds. promocji i marketingu w obiekcie hotelowym w Kazimierzu Dolnym. W wolnym czasie śpiewam w chórze Stowarzyszenia Miłośników Śpiewu Chóralnego „Cum Musica”.

Zdobyte doświadczenie zawodowe oraz umiejętności wykorzystam na rzecz naszego powiatu, aktywnie planując i realizując działania w  obszarach:
– Rynku pracy – wsparcie inicjatyw w tworzeniu nowych miejsc pracy, udział w pozyskiwaniu funduszy pomocowych dla przedsiębiorców, dążenie do poprawy sytuacji osób ze szczególnymi wymaganiami,
– Edukacji – wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży oraz, kształcenia dorosłych poza formalnym systemem edukacji,
– Ekologii- edukacja ekologiczna, promocja postaw ekologicznych i skuteczna realizacja działań na rzecz ochrony środowiska,
– Promocji powiatu – wspieranie inicjatyw poprawiających atrakcyjność turystyczną powiatu opolskiego.

Skutecznym sposobem na rozwiązywanie problemów lokalnych społeczności jest partnerstwo w działaniu, praca ponad podziałami, szacunek i szczera komunikacja.

Liczę na Państwa poparcie.
Kandydatka do Rady Powiatu w Opolu Lubelskim, numer listy 3,  numer na liście 6.

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050