Janusz Telesz

Zarząd regionu województwa opolskiego

Janusz Telesz

Mam 55 lat i jestem rodowitym opolaninem.

Dołączyłem do ruchu już w kampanii prezydeckiej Szymona w 2020 roku. Zaangażowałem się, ponieważ pokładam w nim nadzieję na zmianę rzeczywistości społeczno-politycznej. Po utworzeniu Stowarzyszenia zostałem jego członkiem, gdy tylko mogłem, brałem udział w organizowanych przez nas akcjach o charakterze charytatywnym.

Od ponad 25 lat pracuję jako specjalista ds. serwisu (serwisant-elektronik, wdrożeniowiec-szkoleniowiec w branży fiskalnej). Poprzez codzienne rozmowy w trakcie zawodowych zadań często mam okazję obserwować nastroje społeczno-gospodarcze w mikro i małych firmach handlowo-usługowych. Podczas tych rozmów staram się przedstawić nową jakość, którą prezentuje Polska 2050. Teraz zdecydowałem się poświęcić jeszcze więcej mojego czasu i energii, zasilając nasz opolski Zarząd. Chcę wykorzystać moje umiejętności i przenieść je na grunt wojewódzki. 

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050