Jerzy Szempliński

Kandydat do Rady Dzielnicy Ursynów

Jerzy Szempliński

Miejsce 1 na liście w okręgu nr 5 (Kabaty)
Wybory do Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
KWW Otwarty Ursynów Polska 2050

Nazywam się Jerzy Szempliński, mam 20 lat i od urodzenia mieszkam na Kabatach.
Studiuję informatykę i matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. 

Angażuję się w działalność społeczną – jestem autorem kilku zwycięskich projektów do Budżetu Obywatelskiego z 2022 i 2023 roku. Są to m.in. remont chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wąwozowej oraz posadzenie krzewów w Parku przy Bażantarni i wzdłuż ursynowskich ulic.

Moje priorytety to:

  • utrzymanie funkcji usługowej na terenie po Tesco – np. sklepy, kino, przychodnia i kawiarnie;
  • poprawienie wejść do Lasu Kabackiego – uporządkowanie parkowania na Trakcie Leśnym, nowe wejście przy murze STP przy Rybałtów;
  • rozbudowa infrastruktury rowerowej – nowe stacje Veturilo, budowa nowych dróg dla rowerów i remont istniejących;
  • rozwijanie terenów zielonych – nowe nasadzenia i mała architektura w ursynowskich parkach oraz skwerach.

Zapraszam do kontaktu na: j.szemplinski@protonmail.com

 POLSKA
2050
STRATEGIE
2050