Karina Wojtusiak

Członkini Zarządu Regionu Śląskiego

Karina Wojtusiak

Doktor nauk o zdrowiu, socjolog, działaczka społeczna.

Od kilkunastu lat mieszkam w Sosnowcu, a pochodzę z Rybnika. W moim dorobku zawodowym stawiałam na rozwój naukowy, pracę w administracji i w wydawnictwie naukowym, a w ostatnich latach związana jestem  z organizacjami pozarządowymi.

Niezmiennie wierzę w ludzi i w możliwości budowy porozumienia w każdej sytuacji. Interesuje się zarządzenie w służbie zdrowia, ale też inspirowanie społeczności lokalnych do zmian dla poprawy ich otoczenia.

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050