Karol Dąbrowski

Zarząd regionu województwa lubelskiego

Karol Dąbrowski

Jestem nonkonformistą. Uważam, że polityka to sztuka gospodarowania publicznymi pieniędzmi. Nie znoszę centralnej władzy, która marnuje fundusze, pozbawia ludzi podmiotowości, niszczy bezpośrednią demokrację i lokalne wspólnoty.
W marcu 2023 zostałem radnym Rady Dzielnicy Węglin Północny w Lublinie, a w kwietniu 2023 zostałem mianowany na wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy.

Co robię w Polsce 2050?
Nie ze wszystkim się zgadzam, nie zawsze mam czas i możliwości, ale wspólnie z innymi staram się zmieniać Polskę centymetr po centymetrze, żeby w 2050 roku Polska była krajem bardziej solidarnym, zielonym i demokratycznym. W Ruchu Polska 2050 woziłem banery, zbierałem śmieci, byłem sekretarzem biura regionalnego, regionalnym koordynatorem Instytutu Strategie 2050, a od września 2021 pełnię funkcję członka zarządu regionu lubelskiego.

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050