Przemysław Uczciwek

Kandydatka do Rady Miasta Skierniewice

Przemysław Uczciwek

Nazywam się Przemysław Uczciwek.
Kandyduję do Rady Miasta Skierniewice z KW „Razem dla Skierniewic”, Okręg nr 3, pozycja 3 

Jestem absolwentem Wydziału Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuję na stanowisku kierownika działu sprzedaży i zaopatrzenia w jednej ze skierniewickich firm. 

Mam 43 lata, mężem Agnieszki i ojcem dwóch synów.

Razem z innymi członkami Stowarzyszenia Polska 2050 działamy społecznie: sprzątamy lasy, sadzimy drzewa, organizujemy edukacyjne rajdy piesze i rowerowe po terenie Puszczy Bolimowskiej.

Dla Mieszkańców miasta będę zabiegał o:

  1. Rozwój sportu dzieci i młodzieży, współpracę klubów i stowarzyszeń sportowych z miastem.
  2. Wspieranie seniorów w aktywności rekreacyjnej i towarzyskiej.
  3. Integrację mieszkańców w każdym wieku przez sport i aktywność ruchową / krajoznawczą.

Ważna dla mnie jest zielona strona miasta. Dlatego chcę, aby:

  1. Skierniewice były miastem rowerów. Nie tylko rekreacyjnie, ale także jako środka codziennego transportu.
  2. Zwiększyła się powierzchnia łąk kwietnych w pasach drogowych.

Zależy mi na rozwoju infrastruktury i będę wspierał:

  1. Kontynuację doświetlania przejść dla pieszych.POLSKA
2050
STRATEGIE
2050