Oświadczenie w sprawie zniesławiających informacji

16 sierpnia 2023
15:43
Woj. mazowieckie

W odpowiedzi na nieprawdziwe i zniesławiające informacje, pojawiające się zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w treści złożonego zawiadomienia, pełnomocnicy Stowarzyszenia Polska 2050 i Szymona Hołowni zwrócili się do strony zawiadamiającej z żądaniem publicznego wycofania się z prezentowanych twierdzeń oraz przeproszenia pokrzywdzonych. Druga strona zobowiązała się do odpowiedzi na żądanie naszych pełnomocników do 16 sierpnia.

Kancelaria reprezentująca Stowarzyszenie Polska 2050 i Szymona Hołownię poinformowała nas, że prywatny akt oskarżenia jest przygotowany, skompletowany i zostanie złożony po upływie terminu, o jaki poprosił pełnomocnik zawiadamiających, jeśli termin ten nie zostanie przez nich dotrzymany. Taki tryb postępowania wydaje się najbardziej racjonalny. Wycofanie się z niezgodnych z prawdą twierdzeń i publiczne przeprosiny będą wystarczające i satysfakcjonujące.

Na wezwanie właściwej prokuratury przedstawimy dokumentację działań pomocowych, a wolontariusze Stowarzyszenia Polska 2050 gotowi są do złożenia stosownych zeznań. Wszystkie świadczenia objęte dotacją wojewody mazowieckiego zostały wykonane i prawidłowo rozliczone.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia, Katarzyna Suwała, Wiceprezeska

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050