Kluby Seniora Polska 2050

Kluby Seniora działają jako nieformalne, niewielkie grupy osób wzajemnie wspierających się i inspirujących poprzez aktywność towarzyską, społeczną i obywatelską. Kluby dają seniorom poczucie, że są oni bardzo ważną częścią polskiego społeczeństwa. Członkowie klubu wzajemnie się aktywizują, dzielą się swoimi przemyśleniami, doświadczeniem i kompetencjami. Kluby Seniora Polska 2050 posiadają swoje programy, spotykają się cyklicznie i aktywnie pomagają w akcjach organizowanych przez regiony Stowarzyszenia Polska 2050.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu:
seniorzy@polska2050.pl

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050