Wspieramy pensjonariuszy polskich Domów Opieki w Londynie

27 grudnia 2023
16:33
Zagranica

Od trzech lat wolontariusze z Wielkiej Brytanii w okresie Bożego Narodzenia pamiętają o polskich seniorach z polskich Domów Opieki w Londynie. Nie wszyscy wiedzą o istnieniu takich domów, choć powinno to być oczywiste, skoro polska społeczność w Wielkiej Brytanii liczy około miliona osób. Pierwszą przeprowadzoną przez nas akcją był Dzień Babci i Dziadka, którą zorganizowaliśmy w styczniu 2021. Poprosiliśmy wówczas dzieci z zaprzyjaźnionej Polskiej Szkoły Sobotniej na Chiswick o namalowanie pięknych, imiennych laurek dla naszych seniorów. Później kolejne akcje robiliśmy raz na Boże Narodzenie, raz na Dzień Babci i Dziadka.

W tym roku o pomoc w przygotowaniu kartek świątecznych zwróciliśmy się do uczniów Polskiej Szkoły Sobotniej w Welwyn Garden City. Wszystkie kartki były niepowtarzalne, wiele z nich bardzo dopracowane, widać było jak wiele serca dzieci włożyły w ich przygotowanie. Było ich tak dużo, że udało się nam obdzielić nimi rezydentów pięciu domów opieki .

Z przeprowadzonej wśród naszych wolontariuszy zbiórki kupiliśmy skromne prezenty dla trzech mniejszych domów opieki Father Popiełuszko House, Norwid House oraz Visitation of Our Lady.

Kiedy zaczynaliśmy naszą akcję w 2021 r trwała pandemia i był ostry reżim sanitarny. Wtedy laurki musieliśmy dostarczyć tydzień wcześniej i musiały one przejść kwarantannę. Nie było mowy o przestąpieniu progu żadnego z domów w obawie o bezpieczeństwo seniorów. W tym roku po raz pierwszy była możliwość osobistego ich wręczenie seniorom, złożenia życzeń oraz przeprowadzeniu ciekawych, dodających otuchy rozmów, które są tak potrzebne pensjonariuszom domów opieki. 

Wrócimy do nich wkrótce !

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050