Czarnek Out #CzarnekOut – zaprotestuj razem z nami!

Czarnek out - Czarnek musi odejść

Akcja i petycja Czarnek Out – #CzarnekOut

Projekt Czarnek Out rozpoczęli i koordynują młodzi członkowie Stowarzyszenia, czyli Pokolenie 2050. Pierwsi „na linii frontu”, skutki decyzji Ministra Edukacji przekładają się bezpośrednio na ich szkolną teraźniejszość i najbliższą przyszłość. W dłuższej perspektywie pokażą niewydolność całego systemu – wpłyną negatywnie na rynek pracy, zdrowie i kondycję psychiczną społeczeństwa, nie tylko młodych dorosłych.

Polska oświata od wielu lat nie ma szczęścia do ministrów edukacji. Blisko 70% Polek i Polaków źle ocenia pracę Ministra Czarna i domaga się dymisji. Wyjątkowy sprzeciw budzą decyzje ministra przyznające środki z jego funduszu wyłącznie organizacjom zbliżonym do partii rządzącej. To oburzające.

Oddolnie, młodzi rozpoczęli zbiórkę podpisów pod petycją, którą wciąż znajdziesz tutaj. Ty również możesz się pod nią podpisać i pokazać, że presja społeczna ma sens!
W całej Polsce zorganizowaliśmy wiele ulicznych zbiórek, w które zaangażowało się kilkadziesiąt powiatów. Rozmawialiśmy z mieszkańcami, spontanicznie zgłosili się zaniepokojeni rodzice i sama młodzież, która ma dość obecnej sytuacji.

Ponadto, Koło Parlamentarne Polska 2050 razem z innymi partiami demokratycznej opozycji przygotowało wniosek o wotum nieufności wobec ministra, które będzie głosowane w Sejmie RP. 

Czarnek out - #CzarnekOut

Uruchomiliśmy specjalną podstronę, na której znajdują się wszystkie materiały, w tym graficzne, treść petycji i listu poselskiego, można je pobrać.

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050