Drzewa w mieście – zbędne czy niezbędne?

W ostatnim czasie mieszkańcy Gdańska nagłaśniają proces masowej wycinki drzew, przeprowadzany ze względu na plany deweloperskie czy wycinki porządkowe. Chcielibyśmy, aby Gdańsk pozostał zielonym, przyjaznym i nie wybetonowanym miastem. Celem projektu było nasadzenie drzew w lokalizacji wskazanej przez Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, połączone z akcją edukacyjną na temat wartości drzew w przestrzeni miejskiej: skutków ekologicznych, estetycznych i psychologicznych ich wycinki.