To wsparcie finansowe inicjatyw tworzonych przez wolontariuszy i członków Stowarzyszenia, których odbiorcami mogą być wszyscy mieszkańcy Polski. Fundusz jest dla osób, którzy chcą zrobić coś na rzecz innych, zmienić kawałek naszego kraju, choć o centymetr. 

Dla kogo?

Do zgłaszania swoich pomysłów zapraszamy wszystkich wolontariuszy i członków naszego Stowarzyszenia Polska 2050, którzy chcą realizować oddolne akcje i działania. Inicjatywy doceniane będą przede wszystkim za wykorzystanie potencjału wolontariackiego, są zgodne z celami statutowymi – są nastawione na wsparcie innych.

Na czym to polega?

Członek Stowarzyszenia Polska 2050 składa wniosek w imieniu grupy wolontariuszy i członków, o dofinansowanie projektu do kwoty 500 zł. Środki te mają posłużyć do zakupu materiałów, rzeczy niezbędnych do realizacji działania. Komisja Konkursowa MiniGrantów wybiera 50 projektów w edycji wiosennej, oraz 50 projektów w edycji jesiennej, które otrzymują kwotę do 500 zł. Po zrealizowaniu projektu rozliczają inicjatywę.

NABÓR ZAMKNIĘTY - DZIĘKUJEMY ZA WASZE ZGŁOSZENIA!

REALIZOWANE PROJEKTY:

ZAKOŃCZONE PROJEKTY:

© 2021, Stowarzyszenie Polska 2050, kontakt: minigranty@polska2050.pl