Nie bój się inności

Małopolska ekipa przeprowadziła w Nowym Sączu i powiecie nowosądeckim cykl spotkań dotyczących osób w wieku senioralnym i z niepełnosprawnościami. Spotkania miały na celu zaznajomienie uczestników z trudnościami życia codziennego takich osób, oraz obalenie krzywdzących stereotypów na ich temat.