Hoteliki dla pożytecznych owadów

Projekt jest akcją ekologiczną z elementami edukacji. Celem jest ochrona przyrody, oraz poprawa zapylania kwiatów i drzew owocowych. W ramach projektu małopolskiej ekipy wykonanych zostanie 10 drewnianych domków dla owadów żyjących samotnie (pszczoły miesierki, murarki, porobnice, motyle i osy kopułkowate). Hoteliki zostaną umieszczone na ogólnodostępnych, ukwieconych, miejskich terenach zielonych. Hoteliki montuje się przed okresem zimowym (jako schronienie) lub wczesną wiosną, aby umożliwić składanie jaj.