List do Seniora

Celem akcji jest wsparcie seniorów, przeciwdziałanie ich osamotnieniu, zwłaszcza w czasie izolacji związanej z pandemią covid. Celem jest także zachęta dzieci, młodzieży i osób dorosłych do pisania listów i utrzymywania korespondencji z seniorami.

Pomysł ten to kontynuacja rozpoczętej rok temu w województwie lubuskim akcji „List do Seniora”. Nawiązaliśmy współpracę z jednym z DPSów (Dom Kombatanta) w Zielonej Górze. Chcemy zachęcić lokalnych wolontariuszy do wysłania listu do wybranego seniora. Przeprowadzenie akcji przewidujemy w Mikołajki – wtedy dostarczymy wszystkie listy do Domu Kombatanta. Chcemy ją potem kontynuować przez cały rok.