Eko-spacery w pomorskiem

Akcja o charakterze cyklicznym, której celem była troska o środowisko naturalne oraz podniesienie komfortu życia społeczności lokalnej. W ramach Eko-spacerów wolontariusze sprzątali przestrzeń publiczną (m.in. Park Oruński, Motława). Dodatkowym aspektem była edukacja i motywowanie do aktywności proekologicznej. W sumie zebraliśmy ponad tonę śmieci.

Akcje miały też walor edukacyjny podnoszenia śwaidomości ekologicznej. Efektem dodatkowym, ale równie ważnym, była integracja społeczności pomorskiej Polski 2050 oraz promocja Stowarzyszenia wśród mieszkańców woj. pomorskiego. Akcje będą kontynuowane w kolejnych miesiącach.