“EKOzgrani” – zagraj z nami!

Projekt polega na organizacji gry miejskiej dotyczącej tematyki proekologicznej w centrum Piotrkowa Trybunalskiego (woj. łódzkie). Inicjatywa adresowana jest do wszystkich mieszkańców miasta i powiatu piotrkowskiego. Głównym celem wydarzenia jest zwiększenie wiedzy dotyczącej ekologii i środowiska, ale również zaktywizowanie mieszkańców. Przy punkcie gry znajdzie się też kącik dla dzieci.