Odważmy się marzyć

Okres wakacyjny to dla większości dzieci radosny odpoczynek, ale w domach dziecka to często trudny czas. Mimo starań opiekunów pojawia się poczucie osamotnienia. Rówieśnicy przeżywają przygody na kolejnych wyjazdach, na które nie mogą liczyć dzieci z domów dziecka.

Dlatego zorganizowaliśmy dla kilkanaściorga dzieci wakacyjną przygodę, którą będą mogli się pochwalić we wrześniu, po powrocie do szkoły. Wolontariusze Stowarzyszenia przygotowali różnorodne zajęcia: z samoobrony, radzenia sobie z silnymi emocjami, ogólnorozwojowe zajęcia ruchowe, podstawy survivalu – umiejętność rozpalenia ogniska, uzdatniania wody, czy wyznaczania kierunków świata, kurs udzielania pierwszej pomocy, atrakcje na torze przeszkód.