W świecie realnym i po drugiej stronie szyby

Projekt polega na szkoleniu dla dorosłych i dzieci. Dla dorosłych będą to szkolenia w zakresie odnalezienia się na rynku pracy – pisanie cv, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, szkolenia i nauka pisania podań, próśb, wniosków itd. Dla dzieci i ich rodziców/ opiekunów odbędą się warsztaty jak bezpiecznie korzystać z internetu oraz z social mediów (fb, instagram). Chcemy ukazać zarówno korzyści jak i zagrożenia narzędzi multimedialnych.