Człowieczeństwo mimo bezdomności

Projekt polegał na zakupie środków menstruacyjnych dla kobiet korzystających z ośrodków takich jak: noclegownie, schroniska, domy pomocowe, dzienne ośrodki wsparcia.
Zostało zakupionych 7 kartonów podpasek (po 24 opakowania w kartonie) które zostały przekazane za pośrednictwem zaprzyjaźnionych kół powiatowych, do:
1. Rudzkiej noclegowni kobiet 
2. Specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w Chorzowie 
3. Domu pomocy społecznej w Jastrzębiu Zdroju