#ZaufajRozmowie

Projekt pod tytułem #ZaufajRozmowie ma na celu uświadomienie młodym osobom, że rozmowa ma duże znaczenie a korzystanie z pomocy psychologa nie jest niczym wstydliwym. Chcemy propagować numery telefonów świadczące pomoc psychologiczną poprzez wydrukowanie plakatów, ulotek i naklejek. Plakaty chcemy rozwieszać w szkołach, oraz popularnych miejscach spotkań młodzieży. Ulotki chcemy rozdawać podczas akcji organizowanych przez Stowarzyszenie Polska 2050, oraz rozdawać w uczęszczanych punktach miasta. Naklejki planujemy rozdawać, oraz naklejać w dozwolonych miejscach.