Edukacja emocjonalna i społeczna dzieci i młodzieży

Projekt polega na zorganizowaniu warsztatów dla rodziców/nauczycieli oraz innych osób związanych z wychowaniem dzieci i młodzieży. Podczas zajęć uczestnicy poznają sposoby wspierania rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży, który w okresie pandemicznym był pomijany w związku z „nadrabianiem” zaległości szkolnych. Uczestnicy w bezpiecznej atmosferze wymienią się swoimi doświadczeniami i nawiążą nowe kontakty.