Widocznie Bezpieczniej

Nasza akcja miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych przechodzących na przejściach dla pieszych w naszym mieście. 

Zgodnie z zapisami Ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 25 lutego 2021, która weszła w życie 1 czerwca 2021 roku, zauważamy konieczność poprawy świadomości zwiększenia bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym. Zapisy tej Ustawy w istotny sposób zwiększają prawa pieszych uczestników ruchu. Zmienione w Ustawie uprawnienia coraz częściej spotkają się ze zwiększonym egzekwowaniem praw przez pieszych uczestników ruchu. Niestety, nie idzie to w parze z właściwą widocznością na przejściach dla pieszych, szczególnie w okresie jesiennym i zimowym.

Proponujemy akcję wsparcia pieszych w miejscach o najtrudniejszych warunkach widoczności w okolicach przejść i na samych przejściach dla pieszych poprzez:

1. Zakup 300 szt. opasek odblaskowych z nadrukiem hasła akcji „Widocznie Bezpieczniej” Polska 2050

2. Przeprowadzenie  akcji informacyjnej w lokalnych mediach, oraz podczas wręczania odblaskowych opasek przez naszych członków i wolontariuszy

3. Akcję zbiórki wśród mieszkańców miasta niepotrzebnych światełek i opasek odblaskowych z myślą o przekazywaniu zebranych materiałów osobom w kryzysie bezdomności.

Chcielibyśmy, żeby nasza akcja miała charakter cykliczny, była powtarzana przed rozpoczęciem okresu jesiennego w kolejnych latach.