Rower dla Seniora

Ideą projektu było nieodpłatne przekazanie seniorom mieszkającym w Kórniku rowerów. Celem jest zarówno pomoc seniorom w codziennym przemieszczaniu się (zakupy, lekarz, znajomi), jak i ich aktywizacja ruchowa i wykorzystanie rekreacyjne. W ramach projektu wykonane zostały konieczne naprawy rowerów, które udało się pozyskać wielkopolskim wolontariuszom Stowarzyszenia Polska 2050. Seniorzy zostaną wybrani we współpracy z lokalnym OPS. Kolejnym założeniem projektu jest rozpromowanie idei „Rower dla Seniora” w mediach społecznościowych oraz lokalnej prasie.