Polska 2050 znowu w Brukseli

09 listopada 2022
16:20

Członkinie i Członkowie ruchu Polska 2050 w dniach 6-8 listopada wzięli udział w kolejnym wyjeździe zorganizowanym przez biuro poselskie pani Róży Thun – Posłanki do Parlamentu Europejskiego, członkini Partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Nasi przedstawiciele mieli możliwość zobaczenia Europarlamentu oraz wysłuchania wykładu Piotra Wolskiego, pracownika Parlamentu Europejskiego, na temat struktur i funkcjonowania Europarlamentu.

W Europarlamencie w Brukseli nasi przedstawiciele wysłuchali znakomitej prelekcji Róży Thun, która zaprezentowała najważniejsze problemy, z którymi zmaga się współczesna Europa, także w obliczu wojny w Ukrainie. Ważnych, a zarazem poruszanych tematów było wiele. Wykład zakończyła długa dyskusja o ochronie środowiska, o tym, jak zachować naszą planetę przed postępującą katastrofą ekologiczną. Rozmawialiśmy o elektrośmieciach, o kryzysie energetycznym i nie tylko. Wśród wizytujących byli bowiem specjaliści i eksperci w tych dziedzinach: Magdalena Dorożała, Milena Kozak-Chrzanowska, dr Romana Rupiewicz oraz Łukasz Sieduszewski – koordynator lubelskiego oddziału Instytutu Strategie 2050.

„Rozmawialiśmy o ochronie środowiska w Polsce i Europie, oraz możliwych rozwiązaniach prawnych, które mogą przyczynić się do mniejszego zaśmiecania naszej planety oraz dbania o dobro wspólne. Opowiedziałam Pani Róży Thun o tematach mi bliskich, czyli problemach z zawłaszczaniem krajobrazu polskich miast i miasteczek przez deweloperów, niedbaniem o przestrzeń publiczną, postępującą dziką suburbanizację, która niszczy genius loci. Na przykładzie Kazimierza Dolnego pokazałam nieudolność wojewódzkich służb konserwatorskich, które uzgadniają niekorzystne plany zagospodarowania przestrzennego, niszczące unikatowy krajobraz i umożliwiające gigantyczne inwestycje w zabytkowej tkance miejskiej. Lubelszyzna jest doskonale znana Pani Róży Thun oraz bliska jej sercu! Pani Posłanka zapewniła nas o swoim wsparciu i współpracy merytorycznej!” – powiedziała Romana Rupielewicz, członkini Stowarzyszenia Polska 2050 Lubelskie.
„Dla mnie ten wyjazd to była niesamowita okazja, by w pełni poczuć, że jesteśmy częścią Wspólnoty. To właśnie tam podejmowane są decyzje, które wpływają na nas wszystkich, a przede wszystkim, jak w przypadku tematach zielonych, nadawany jest kierunek niezbędnych zmian. Jestem dumna z tego, że należę do Ruchu, który ma na pokładzie najbardziej chyba proekologiczną polską europosłankę. W każdej rozmowie Różą Thun da się usłyszeć jej zielone DNA. Rozmawialiśmy o OZE, o mixie energetycznym czy międzynarodowych drogach wodnych. Cieszę się, że w wyjeździe wzięło udział kilka osób z naszego ogólnopolskiego Eko-Zespołu – dzięki temu mogliśmy zastanowić się nad naszymi priorytetami, czerpiąc u samych źródeł. Energia i chęć działania ludzi Polski 2050 jest nie do zastąpienia, a taki wyjazd to chyba najlepszy możliwy zastrzyk dobrej energii” – tak wyjazd skomentowała Magdalena Dorożała, koordynator ogółnopolskiego Eko-Zespołu.

Uczestnicy wyjazdu studyjnego do Brukseli oglądali także Muzeum Historii Europejskiej oraz Parlamentarium. A na koniec odbyli spacer przez najpiękniejsze obiekty architektury średniowiecznej i nowożytnej – rynek ze wspaniałym ratuszem, gotycka katedra Świętego Michała i Świętej Guduli oraz Musee Instrumental du Conservatoire de Musique zaprojektowane w stylu Art Nouveau przez Paula Saintenoya. Serdecznie dziękujemy Pani Róży Thun za poświęcony nam czas.

Tuż przed wyjazdem były pamiątkowe zdjęcia przed Atomium, upamiętniającym Wystawę Światową w Brukseli w 1958 r.

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050