Uniwersytet Trzeciego Wieku 2050

Zakończyliśmy pierwszy rok funkcjonowania Uniwersytetu! Kolejna edycja 2023/2024 ruszyła już na jesieni. Zapoznaj się poniżej, jak wygląda nasz projekt.

Seniorzy mają głos, nie tylko na wyborach! Stowarzyszenie „Polska 2050”, rozumiejąc rosnące potrzeby aktywności życiowej polskich seniorów, oferuje w kooperacji z instytutem Strategie 2050 nowoczesny Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW 2050). UTW 2050 jest profilowany w kierunku aktywnego rozwoju „Społeczeństwa Obywatelskiego”. Jako mieszkańcy kraju członkowskiego Unii Europejskiej, w którym systematycznie wzrasta średnia długość życia i wydłuża się czas spędzany na emeryturze, podjęliśmy konkretne wyzwanie: stopniowe zainteresowanie polskich seniorów twórczą aktywnością życiową. Posłuchaj i zobacz, co mówią organizatorzy i członkowie Klubów Seniora Polska 2050.

  • Naszym celem w tym roku jest integracja środowiska seniorów wokół aktywności naukowej i akademickiej oraz budowanie świadomego społeczeństwa obywatelskiego.
  • Uniwersytet jest neutralny światopoglądowo. Zaprasza wszystkich obywateli (+55), niezależnie od poglądów, wyznania czy opcji.
  • Wykłady będą odbywały się raz w miesiącu, za każdym razem w innej miejscowości i transmitowane online dla pozostałych słuchaczy.
    Tydzień później po każdym spotkaniu odbywać się będzie DEBATA na temat kwestii poruszonych w wykładzie, jako forma ćwiczeń.


Zasady uczestnictwa:
– Uczestnictwo bezpłatne, CERTYFIKAT zaliczenia roku na podstawie obecności w 80% zajęć (online/fizycznie). Uczestnictwo fizyczne w wykładach oferujemy, przede wszystkim, dla lokalnej społeczności, w miejscu organizowanego wykładu.
– Jest możliwość uczestnictwa w zajęciach w roli „wolnego słuchacza”.

PROGRAM WYKŁADÓW (rok akademicki 2023/2024):
Semestr I
  • 19/10/2023, g. 18:30 – Krzysztof Kwiatkowski „Rola NIK jako konstytucyjnego organu kontroli państwa”, stacjonarnie w Pabianicach,Centrum Seniora ul. Konopnickiej 39 lub online. Link do wydarzenia
    Zarejestruj się tutaj: https://forms.gle/WFhe2Fz6BabpyETNA
  • Kolejne wykłady już wkrótce 
Semestr II 

W przygotowaniu.

Inne aktywności przewidziane dla seniorów realizują nasze Kluby Seniora Polska 2050 (zapraszamy na oficjalny fanpage).
POLSKA
2050
STRATEGIE
2050