Chrzanowscy samorządowcy dołączają do Ruchu Polska 2050

27 sierpnia 2021
11:49

26 sierpnia 2021 roku  w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Michała Kobosko, wiceprezesa Stowarzyszenia Polska 2050 i Rafała Komarewicza, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa oraz odpowiedzialnego za budowę struktur politycznych w Małopolsce. Podczas spotkania przedstawieni zostali samorządowcy, którzy tworzą tzw. zespół do rozwoju struktur politycznych Polski 2050 w powiecie chrzanowskim. Są to: Robert Maciaszek, Burmistrz m. Chrzanowa, Tomasz Tomaszewski, Radny m. Alwernia, Sławomir Kurnik, Radny m. Alwernia.

Samorząd to władza najbliższa nam, której efekty pracy widzimy na co dzień, którą rozliczamy, którą znamy z bliska. To jest ta władza, którą współtworzymy.” – powiedział Michał Kobosko. Podkreślił, że właśnie dlatego tak istotne jest, by samorząd się rozwijał, by miał gwarantowane przez państwo możliwości funkcjonowania. „Polska będzie sprawnym państwem, jeśli będziemy mieli sprawny, dobrze funkcjonujący samorząd” – dodał Kobosko. 

Rafał Komarewicz zaznaczył, że przedstawionych samorządowców łączy skuteczne działanie, umiejętność konsensusu i współpracy dla dobra lokalnej społeczności, a także siła, by Polskę zmieniać na pokolenia, nie kadencję. 

Chrzanowską trójkę polityczną Ruchu Polska 2050 stworzą: Tomasz Tomaszewski – od 2014 roku Radny miasta Alwernia, obecnie w funkcji Przewodniczącego Rady, Sławomir Kurnik – bezpartyjny samorządowiec, od 2014 r. Radny miasta Alwernia, obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego, Robert Maciaszek – od 2018 roku Burmistrz miasta Chrzanowa, od 2006 r. związany z chrzanowskim samorządem. 

Robert Maciaszek podkreślił to, że Polska 2050 mówi głośno o wyzwaniach XXI wieku. Wspólnie z Polską 2050 opowiada się za wzmocnieniem samorządu i za zwiększeniem wpływu mieszkańców na otaczającą ich rzeczywistość. “Chcemy Polski innowacyjnej, zielonej, opartej na zrównoważonym rozwoju, w której każdy ma równe szanse na dobre życie. Wierzę, że dzięki naszemu doświadczeniu, energii i pasji będziemy w stanie proponować mieszkańcom interesujące projekty, które będą zmieniać nasze życie na lepsze i budować lokalną wspólnotę” – zakończył Maciaszek.

Tomasz Tomaszewski

Radny Miasta Alwernia od 2014 r., obecnie pełni tam funkcję Przewodniczącego Rady. Zaangażowany w działalność Stowarzyszenia Polska 2050. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wycenę, gospodarkę i zarządzanie nieruchomościami na Uniwersytecie Śląskim. Zawodowo Prezes Agencji Pracy GTHR Services. 

Sławomir Kurnik

Bezpartyjny samorządowiec, Radny Miasta Alwernia od 2014 r., obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego. Zaangażowany w działania Stowarzyszenia Polska 2050. Ukończył geografię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracuje w branży e-commerce. 

Robert Maciaszek

W 2011 roku z biznesu przeszedł do samorządu, obejmując funkcję wiceburmistrza Chrzanowa. Z chrzanowskim samorządem związany jest od 2006 roku. Przez dwie kadencje był radnym gminy, później wiceburmistrzem, a od 2018 roku pełni funkcję Burmistrza Miasta Chrzanowa, wygrywając wybory w II turze z poparciem blisko 70% głosów. W latach 2016-2018 kierował Departamentem Skarbu i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Zajmował się m.in. gospodarką nieruchomościami, nadzorem właścicielskim nad spółkami województwa oraz rozwojem regionalnej gospodarki i innowacyjności, wsparciem przedsiębiorczości i małopolskiego ekosystemu start-upów.

Relacja z konferencji https://www.facebook.com/polska2050malopolskie/posts/144833007833711

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050