Ekologicznie aktywny dzień w Krakowie

16 listopada 2021
11:42
Woj. małopolskie

14 października 2021 roku był ostatnim dniem długiego weekendu, ale też dniem ostatniej, szóstej akcji sprzątania, realizowanej w ramach kontraktu obywatelskiego “Ekoadopcja brzegów Prądnika” w Krakowie. 

“Choć temperatura na zewnątrz nie była wysoka – zapału i dobrej energii nie brakowało!” – wspomina wolontariuszka Kamila. –  “Niestety po raz kolejny okazało się, że ilość śmieci, na tak krótkim odcinku (150 m), jest ogromna. Łącznie zebraliśmy: 28 worków śmieci, kanapę, 2 krzesełka, znak drogowy, podkowę, różnego rodzaju ubrania oraz papę.”

“Dołączając do akcji #kaucjasięopłaca wyliczyliśmy, że zebraliśmy ok. 20 kg szkła i 5 kg puszek, co stanowiło odpowiednio 20% i 5% wszystkich zebranych śmieci.” – komentują wolontariusze Stowarzyszenia.

To kolejny przykład, że przy odrobinie dobrej woli można zmienić kawałek świata na bardziej zielony.

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050