Bezpieczne schronienie dla jeży

Celem projektu było zapewnienie bezpiecznego schronienia dla jeży. Domki zapewnią korzystne warunki bytowe dla jeży, co będzie miało pozytywny wpływ na wzrost ich liczebności i ostatecznie wzmocni ich pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Domki zostaną w drodze konkursu internetowego umieszczone w prywatnych ogrodach u zwycięzców konkursu, którzy zapewnią jeżom dogodne warunki bytowania.