Kampania informacyjna w trakcie wyborów do Rad Okręgów

Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Polska 2050 są aktywnie zaangażowani w kampanię wyborczą i informacyjną do Rad Okręgów w Toruniu, jest to tematem naszego kontraktu obywatelskiego w tym mieście. Rady prezentują problemy i oczekiwania mieszkańców Okręgu na komisjach Rady Miasta, odpowiadają na potrzeby mieszkańców, składają wnioski w lokalnej sprawie do Rady Miasta, prezydenta i jednostek organizacyjnych gminy.

Z funduszy Minigrantów przygotowaliśmy i wydrukowaliśmy 4 tysiące ulotek informacyjnych o wyborach do Rad Okręgów w Toruniu. Były to ulotki poświęcone czterem okręgom – jednostkom administracyjnym Torunia. Ulotki te rozdawaliśmy mieszkańcom w miejscach dużego ruchu pieszego. W osobistych rozmowach zachęcaliśmy zainteresowane osoby do wzięcia udziału w wyborach i zgłaszaniu kandydatur. Warunkiem przeprowadzenia wyborów jest zgłoszenie się dziesięciu kandydatów i oddanie głosu w lokalu wyborczym przez sto osób zamieszkujących dany okręg.