“Budujmy więź – nie bariery”

Celem akcji było uświadomienie, jak wiele barier napotykają w przestrzeni publicznej osoby z niepełnosprawnościami, starsze, z ograniczeniami ruchowymi – poruszające się na wózkach.
Zostają wykluczone z aktywnego życia społecznego, nie mogą samodzielnie załatwić spraw urzędowych – odbiera to im samodzielność i podmiotowość. Przykładem jest siedziba Urzędu Miasta w Sulejówku (woj. mazowieckie) To piękna willa, ale bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. 

Zorganizowaliśmy happening, który umożliwił mieszkańcom doświadczenie poruszania się na wózku inwalidzkim i pokonywanie barier. Za fundusze pozyskane z Minigrantu wynajęliśmy wózki inwalidzkie i zaprosiliśmy mieszkańców do poruszania się w ten sposób – wjechania do Urzędu Miasta, lub na peron stacji kolejowej. Do akcji zaprosiliśmy miejscowe fundacje zajmujące się wspieraniem osób z niepełnosprawnościami, zaprzyjaźnione forum „Otwarty Sulejówek”, a także poruszających się na wózku mieszkańców Sulejówka i okolic.