Dzieci malują ogrodzenie Domu Pomocy Społecznej

Na szarym ogrodzeniu Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu dzieci pod okiem plastyków stworzą kolorowe malowidła. Fundusze z Minigrantu posłużą na zakup farb i akcesoriów malarskich. Powierzchnia malowidła to 45 m2. Wydarzenie będzie zorganizowane przy współudziale Rady Osiedla Stare Winogrady oraz grupy sąsiedzkiej zintegrowanej w pobliskim Ogrodzie Szeląg.