Obrady Młodzieżowej Rady Miasta Grybowa

Projekt ma na celu aktywizację obywatelską młodzieży. Polega na zaproszeniu młodzieży do udziału w obradach Młodzieżowej Rady Miasta Grybów (woj. małopolskie). W czasie sesji, otwartej dla mieszkańców Grybowa, będą poruszone dwa tematy: przedstawienie partii politycznych działających w Polsce, przygotowane przez młodzież, oraz panel dyskusyjny pt. „Co wspólnie możemy zrobić dla naszego środowiska naturalnego”, w którym weźmie udział młodzież i samorządowcy. 

Fundusze z Minigrantu zostaną przeznaczone na akcję informacyjną, drobne upominki dla młodzieży uczestniczącej w obradach, dokumentację zdjęciową i filmową obrad. Na sesję zaproszeni zostaną liderzy powiatowi Ruchu Polska 2050 z Nowego Sącza, co umożliwi im poznanie lokalnych władz samorządowych.