Beczka

Celem projektu “Beczka” było zorganizowanie przyjaznej przestrzeni do dyskutowania o sprawach lokalnych i wyzwaniach stojących przed naszym krajem m.in. w zakresie ekologii, gospodarki czy edukacji. W ramach tej inicjatywy powstały mobilne stanowiska zlokalizowane w popularnych miejscach we Wrocławiu, składających się z beczki w charakterze stolika, oraz leżaków. 

Środki pozyskane w ramach Minigrantu zostały wykorzystane na przygotowanie stanowisk i materiałów informacyjnych związanych z działalnością samorządu terytorialnego, oraz z działalnością Stowarzyszenia Polska 2050 m.in. na rzecz społeczności lokalnej.