Historia łączy nie dzieli

W ramach projektu zorganizowaliśmy wspólny spacer z Żyrowej na Górę św. Anny w woj. opolskim, znanego celu wielu pielgrzymek. Góra św. Anny jest również ważnym miejscem dla wielonarodowościowej ludności regionu. W czasie spaceru uczestnicy wydarzenia zapoznali się z historią Śląska Opolskiego od czasów średniowiecza, poprzez historię powstań śląskich aż do czasów współczesnych.

Głównym celem projektu była integracja wielonarodowościowej ludności zamieszkującej Śląsk Opolski, m.in. Ślązaków, Polaków, Niemców i Czechów. Spacer zakończył się pod Pomnikiem Czynu Powstańców Śląskich oddaniem hołdu powstańcom oraz złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy. Po spacerze zorganizowaliśmy wspólny piknik przy amfiteatrze dla wszystkich uczestników wydarzenia.