Projekty budżetu obywatelskiego odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Lublina

Projekt polegał na zorganizowaniu akcji społecznej promującej ideę budżetu obywatelskiego wśród mieszkańców dzielnicy Węglin Północny w Lublinie. Akcja odbyła się podczas festynu osiedlowego organizowanego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Węglin Północny oraz Radę Dzielnicy. W trakcie festynu zostało stworzone stoisko, przy którym wolontariusze Stowarzyszenia Polska 2050 promowali ideę budżetu obywatelskiego, zainteresowanie którą ostatnio bardzo spadło. W ramach Minigrantu zostały zakupione sprzęty potrzebne do stworzenia stoiska, a także ulotki informacyjne dla mieszkańców.