„Zielona Polska, zielony Inowrocław! Dogadajmy się!”

Zorganizowaliśmy debatę pomiędzy młodymi ludźmi reprezentującymi różne środowiska polityczne i organizacje pozarządowe, działającymi na terenie Inowrocławia i powiatu inowrocławskiego. Celem debaty była próba wskazania wspólnych pomysłów na promowanie ekologii i działań przyjaznych środowisku w naszym powiecie. Przedstawiciele młodego pokolenia rozważali, czy w sprawach klimatu i środowiska jest w ogóle możliwy ponadpolityczny i ponadpartyjny dialog, a jeśli tak, to w jakim zakresie. Każdy z uczestników debaty miał możliwość zaprezentowania propozycji rozwiązań proekologicznych formułowanych przez środowisko, z którego się wywodzi, ze szczególnym naciskiem na rozwiązania dotyczące powiatu inowrocławskiego. Uczestnikami debaty byli młodzi ludzie, którzy wykazali się już aktywnością społeczną, mają doświadczenie w debatach regionalnych i ogólnopolskich. Widownia miała możliwość zadawania pytań uczestnikom, jak również zaprezentowania własnych propozycji i sugestii. Debata odbyła się w zielonym otoczeniu inowrocławskiego Parku Solankowego z udziałem zaproszonych gości, w szczególności zaś młodych ludzi.